FEDERACIÓN DE GOLF DE VIZCAYA
BIZKAIKO GOLF FEDERAZIOA

Federazioa - Zuzendaritza Batzordea
La Federación - Junta Directiva

Zuzendaria
Presidente:
D. José Guzmán Olábarri
Zuzendariordea
Vicepresidente:
D.Ignacio Gimenez Barrio
Idaskaria
Secretario:
Dña. Marisol de Paz Pascual
Diruzaina
Tesorero:
D.Oscar Urruticoechea Uriarte
Bokalak
Vocales:
  • D.Agustin Cid Sancho
  • Dña Ana Areitio Basagoiti
  • D. Alejandro Maortua Maortua
Adminiztrazio-Zuzendaritza
Dirección Administrativa:
El tiempo en Euskadi
    Precios Licencias 2013

C/ Martín Barua Picaza Kalea nº 27, 48003-Bilbao. - Tel. 94 439 41 21 - info@bizkaiagolf.com

Ohar Legala/Aviso legal | Pribatasun Politika/Política de privacidad